Finansal Servisler Performans Yönetimi (FSPER)

ÇÖZÜMLER

HİZMETLER

Finansal Servisler Performans Yönetimi (FSPER)

Finansal Servisler Performans Yönetimi (FSPER) 

Gücünü SAP HANA’dan alan SAP Finansal Ürünler için Maliyet ve Gelir Tahsisi çözümü, bankacılık ve sigorta şirketlerinin esnek ve neredeyse gerçek zamanlı, yüksek hızlı Sigorta ve Bankacılık Ürünlerinin Kârlılık Analizi için veri temeli oluşturmak amacıyla karmaşık tahsis modellerini sürdürmelerini ve uygulamalarını sağlar. Önceden yapılandırılmış bir Finans ve Risk Veri Modeli’ne dayanan çözüm, tek bir sözleşme/teminat seviyesine kadar tahsisatlar oluşturmak için yapılandırılabilir bir çerçeve sunar.

Desteklediği Senaryolar

• Bireysel sözleşme düzeyi gibi detaylı verilere dayalı maliyet ve gelir tahsis modellerinin oluşturulması 
• Aşağıdaki gibi daha ileri süreçlerin tabanı olarak detaylı, çok boyutlu veri temeli  oluşturmak için tahsis modellerinin uygulanması
    • Raporlama ve Analiz 
    • Simülasyon ve acaba analizi 
    • Planlama
    • Ölçümleme
• Aşağıdaki gibi çeşitli veri kaynaklarının entegrasyonu
    • ERP verileri
    • Temel bankacılık verileri 
    • Planlama verileri 
    • Aktüeryal / Risk verileri